top of page

ENERGIANALYS

En enklare utredning på mindre fastigheter med liten förbrukning, används för att hitta enstaka energibovar.

Energibalansberäkning

Vid tillbyggnad eller nybyggnation ska en energibalansberäkning 

vara framtagen innan tekniska samrådet med kommunen. Vi hjälper till att hitta optimala konstruktioner och installationer inför bygget.

Energideklaration

För fastigheter som hyrs ut,

ska säljas eller där allmänheten

har tillträde är det lagkrav att göra en energideklaration.

J&E Energikonsult gör samtliga typer av energideklarationer och har mångårig erfarenhet av stora hyreshus och affärsbyggnader.

 Energikartläggning

 En total genomgång av ert företags energiförbrukning, resulterar ofta i ett flertal lönsamma åtgärdsförslag. Positivt både ur miljösynpunkt och för att få bukt på onödiga kostnader.

bottom of page