Mörkt trä

Spara pengar på att spara på miljön

glödlampa

Att anlita J&E Energikonsult AB är en trygg affär och en god investering. Företaget startade 2019 men har lång erfarenhet av lönsamma energibesparingar. 

 

Fokus ligger främst på att hjälpa andra företag att få koll på och minska sin energiförbrukning för att på så sätt spara på både miljön och pengar. Detta görs genom en rad tjänster som erbjuds.

Vi erbjuder allt från enklare energigenomgång på plats med fastighetsägaren till ett totalåtagande med genomförande och uppföljning av åtgärder. Kompetensen finns från många och goda resultat av energisparentreprenader.

Vem är JarL? 

Företagets VD Jarl Ladó är certifierad Energiexpert och certifierad Energikartläggare med 17 års erfarenhet av energiutredningar och energisparprojekt i bagaget. En mycket engagerad sådan som lägger stort fokus på verkliga förhållanden. Detta ger realistiska kartläggningar och deklarationer att utgå ifrån vid åtgärdsförslag och därmed har vi alltid lyckats uppnå de mål som satts inför energisparentreprenader. För att ta till vara på dessa åtgärdsförslag och för att få slutföra en helhetsbild är Jarl gärna med som projektledare.

714379_1000_549_2_thumb_edited.png

 

 

Certifikaten som Energiexpert respektive Energikartläggare har högsta behörighetsklass, därmed kan energideklarationer och kartläggningar genomföras i alla typer av fastigheter. Jarl innehar även certifikat som kontrollansvarig (behörighet K)  vilket är en fördel i projekt som kräver bygglov.