top of page
Image by Riccardo Annandale

FÖR DITT FÖRETAG

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med er energianvändning och minska kostnaderna för energi?

En energikartläggning är då första steget till en lyckad investering.

 

Hos oss finns erfarenheten av ett stort antal kartläggningar, vilka i många fall resulterat i att företagen även går vidare med att genomföra föreslagna åtgärder. Ofta har väldigt lönsamma åtgärder hittats.

Vi har koll på vilka bidrag som finns att söka för ditt företag och hjälper självklart till med den hanteringen.

För stora företag skall enligt lag energikartläggning göras vart fjärde år; lagen om energikartläggning i stora företag(2014:266).

bottom of page