JoE Energikonsult AB

JoE Energikonsult AB är ett nystartat företag som fokuserar på att främst hjälpa andra företag att få koll på och minska sin energiförbrukning för att på så sätt spara på både miljön och pengar. Detta görs genom en rad tjänster som erbjuds.

Jarl Ladó

Jag är en mycket engagerad energikartläggare som lägger stort fokus på verkliga förhållanden. Detta ger realistiska kartläggningar/deklarationer att utgå ifrån vid åtgärdsförslag och därmed har vi alltid lyckats uppnå de mål som satts inför energisparentreprenader.

Jag genomför energideklarationer/analyser och kartläggningar. Det gäller allt från villor och flerbostadshus till kontor och industrier och dessa resulterar allt som oftast i goda och lönsamma energisparåtgärder. För att ta till vara på dessa åtgärdsförslag är jag med som projektledare i energisparentreprenader. Uppföljning av genomförda projekt hjälper jag också till med och hittills har vi alltid lyckats spara minst lika mycket som utlovats. Jag utför även energibalansberäkningar för nybyggnationer.

 

Mina certifikat som energiexpert respektive energikartläggare har högsta behörighetsklass, därmed kan energideklarationer och kartläggningar genomföras i alla typer av fastigheter. Jag innehar även certifikat som kontrollansvarig (behörighet K) vilket är en fördel i projekt som kräver bygglov.

Jarl Nilsson