Energideklarationer & Energibalansberäkningar
Soluppgång

Enligt lagen om energideklarationer (SFS 2006:985), Skall byggnader som till större del hyrs ut, eller som skall säljas, ha en gällande energideklaration.

Enligt BBR kap. 9 (BFS 2011:6) skall ett primärenergital och byggnadens U-medelvärde beräknas vid nybyggnation samt verifiering av projekterad eleffekt för värme- och varmvattenproduktion samt värme till ventilation. Verifiering av beräknade värden mot verkligheten skall utföras senast 24 månader efter det att byggnaden har tagits i bruk och kan samordnas med en energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. J&E kan även ge förslag på förbättrande konstruktioner och värmesystem med mera för att energioptimera byggnaden. Jag är sedan 2008 behörig att utföra energideklarationer.

 

J&E utför samtliga typer av energideklarationer: enkla och komplexa. Jag arbetar i hela Halland, framförallt i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad, men även i Hylte, Göteborg och Skene. I samband med energideklaration utför jag alltid en energibesiktning av fastigheten. Jag kan även upprätta en separat rapport som tydligt beskriver lönsamma åtgärdsförslag.

Deklarationer

För fastigheter som hyrs ut eller där allmänheten har tillträde är det lagkrav att göra en energideklaration. J&E Energikonsult gör samtliga typer av energideklarationer och har stor erfarenhet av stora hyreshus och affärsbyggnader.

Jag gör alltid platsbesök för att kunna konstatera verkliga förhållanden och ge trovärdiga besparingsförslag. För att få en tydligare förståelse för åtgärderna rekommenderas att vi samtidigt gör en energilägesrapport.

Arbeten utförs i Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Balansberäkningar

Energibalansberäkning skall göras vid nybyggnation enligt BBR kaptiel 9 och dessa görs till konkurrenskraftiga priser.

Energibalansberäkningar utförs för Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.